Privacybeleid

Privacy verklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Eko Tandprothetiek streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

• NAW gegevens;

• Geslacht;

• E-mailadres;

• Telefoonnummer;

• BSN;

• Gegevens betreffende uw gezondheid;

• De naam van uw zorgverzekeraar;

• De naam van uw andere zorgverleners;

• Tijdstip van uw afspraak;

• Betalingsgegevens.

Voorkomen en bestrijden van identiteitsfraude

Voordat u uw eerste afspraak heeft bij Eko Tandprothetiek wordt u gevraagd om een identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart. Eko Tandprothetiek wil en moet vaststellen dat u werkelijk bent wie u zegt te zijn. Op deze wijze kan Eko Tandprothetiek controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit. Wij maken geen fotokopie van uw identiteitsbewijs, omdat wij dat niet nodig hebben.

Wel vragen wij u bij de eerste afspraak of wij een pasfoto van u mogen maken voor in uw medisch dossier. Om veilige zorg te garanderen zijn wij verplicht om steeds opnieuw uw identiteit te controleren, bij iedere stap die u in het zorgproces zet. Als wij een pasfoto van u hebben, kunnen wij dit snel en  makkelijk doen, zonder steeds naar uw identiteitsbewijs te vragen. Het maken van een pasfoto is voor u niet verplicht.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken op rechtmatige wijze, d.w.z. als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de  AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Het aanmaken van uw patiëntenkaart om u bij de praktijk in te schrijven;

• Het opstellen en bijhouden van uw medisch dossier;

• Het inplannen van een afspraak;

• Het uitvoeren van een behandeling;

• Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;

• Het verbeteren van onze dienstverlening;

• Het doorverwijzen naar een specialist zoals tandarts, implantoloog, kaakchirurg, etc;

• Het vervaardigen van een prothetische voorziening en/of kroon of brug;

• Het opstellen van een factuur;

• Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie zodat Infomedics en zorgverzekering een factuur kunnen opstellen. Infomedics gaat hier, net als wij, uiterst  zorgvuldig mee om. Daarnaast is Infomedics ISO 9001 en NEN 7510 gecertificeerd. Meer informatie over het  privacy beleid van Infomedics kunt u vinden op www.infomedics.nl

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

• Uw naam, adres en woonplaats

• Uw geboortedatum

• De datum en de UPT code met de kosten van de behandeling

U kunt er ook voor kiezen om direct aan de receptie te betalen.

Voor het vervaardigen van een prothetische voorziening en of kroon/brug zijn wij genoodzaakt om een deel van uw gegevens vanuit uw dossier met de tandtechnieker of tandprotheticus te delen.

• Uw naam

• Uw geboortedatum

• Opdrachtgegevens te vervaardigen voorziening

• gebitsafdruk

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet  op de geneeskundige behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben wij onder andere onze website beveiligd met een slotje. Dit betekent dat uw gegevens die u verstuurt via het contactformulier, versleuteld naar ons worden verstuurd. Alle medewerkers van Eko Tandprothetiek zijn gebonden aan het beroepsgeheim of een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geldt  ook voor tijdelijke medewerkers, zoals oproepkrachten en tijdelijk ingehuurde krachten.

Zelfstandigen en uitzendkrachten

De ICT beheerder, die indien nodig met de toestemming van de tandprotheticus toegang krijgt tot het computersysteem van de praktijk, heeft een verwerkersovereenkomst met de praktijk en wettelijk geheimhoudingsplicht.

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het  staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@ekotandprothetiek.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen op 0592-857893.

Het gebruik van cookies

Om een beter inzicht te verkrijgen van het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van “Analytic cookies” om onder andere bezoekersstatistieken bij te houden. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker.

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacy beginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Voor meer  informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen in de handleiding van uw browser. Op de volgende websites kan u meer informatie vinden over cookies:

• www.cookierecht.nl

• Consumentenbond: Wat zijn cookies?

• Consumentenbond: Cookies verwijderen

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Eko Tandprothetiek

Krulzoom 34

9404 MB Assen

0592-857893

info@ekotandprothetiek.nl

Chat openen
Hoe mogen wij helpen?
Hallo en welkom bij Eko Tandprothetiek
Waar kunnen wij u mee helpen?
Call Now Button